Land:

Cradle to Cradle

  • We gebruiken producten die zijn ontworpen en gemaakt op een wijze dat materialen voor hergebruik beschikbaar blijven en waarbij defecte onderdelen kunnen worden vervangen;
  • Producten in de technische cyclus vormen waardevolle grondstof voor nieuwe producten;
  • Tijdens de productie wordt geen schadelijke afval geproduceerd.

Cradle to Cradle